I forbindelse med en udvidelse af medarbejderstaben, skulle vi træffe beslutning om vores fremtidige IT platform. I vores travle hverdag, hvor fokus er 100 % på virksomhedens primære drift, var det vanskeligt at skabe overblik og forståelse for de mest optimale og fremtidsikrede løsninger.

Vi kontaktede efter anbefaling Kundensmand.dk, og det viste sig at være en rigtig god ide.

Efter en grundig analyse af vores behov samt en gennemgang af vores eksisterende systemer, blev vi efter få dage præsenteret for en række forskellige løsningsmuligheder i forskellige prisklasser. Ved præsentationen blev vi grundigt informeret om forskellen på de enkelte løsninger. Samtidig blev vi også orienteret om de ikke ubetydelige besparelser og effektiviseringer, vi ville kunne opnå fremover.

Vi besluttede os derfor meget hurtigt for den bedst anbefalede løsning fra Kundensmand.dk.

I løbet af 14 dage blev hele vores IT platform løftet til morgendagens krav. Al koordinering til både gamle og nye leverandører blev varetaget af Kundensmand.dk, og under hele processen blev vi løbende orienteret om status og tidsplaner, så vi hele tiden vidste hvad der skulle ske og hvornår.

Hele implementering fra start til slut tog mindre end 1 måned, og det – vel at mærke – uden at det påvirkede vores arbejde.

Vi er meget glade for vores nye samarbejde med Kundensmand.dk, og vil ikke tøve med at give vores allerbedste anbefaling til denne kompetente, kundeorienterede og dygtige virksomhed.

Råhus Construction ApS

Jan Holmstrøm